Strandstuviken Nature Reserve

Diashow starten
beach / Strand / strand
violet / Veilchen / viol
violet / Veilchen / viol
stone beach / Steinstrand / stenstrand
asp / Espe / asp / Populus tremula